Rodzaje studni

Wygląd zewnętrzny studni zależy ściśle od tego co wybierze właściciel. Natomiast głębokość studni oraz jej średnica zależy ściśle od terenu i warunków w jakich została ona wykonana. Wyróżniamy 3 podstawowe typy studni:

1. Studnie wiercone , które można podzielić na 2 podkategorie:

a) z rurą osłonową- tego rodzaju studnie są z reguły ujęciami wody pitnej, ujmuje się ją z głębszych warstw wodonośnych. Po wywierceniu otworu, wprowadza się do niego rurę osłonową, a kolejno do niej wprowadzamy perforowaną rurę filtracyjną którą wprowadza się głębiej w warstwę wodonośną. Na końcu opuszcza się na dół studni pompę głębinową, oraz na samej górze studni montuje się obudowę wykonaną z betonowych kręgów lub taką z tworzywa sztucznego. W niej właśnie znajduje się końcówka rury osłonowej, głowica, zasilanie pompy i zawory regulujące przepływ wody.

b) bez rury osłonowej- Jeżeli stan wody studni zwiększa się pod wpływem ciśnienia artezyjskiego i jest ok. 2-3 metry poniżej poziomu ziemi. Dziura w ziemi jest dokładnie taka sama jak dla studni z rurą osłonową, lecz w otworze znajduje się tylko i wyłącznie rura filtracyjna która jest doprowadzona do warstwy wodonośnej. W tego rodzaju studni głębinowej z podniesionym poziomem wody gruntowej stosuje się pompę ssącą. Wygląd zewnętrzny takiej studni jest dokładnie taki sam jak w studni z rurą osłonową. W przypadku wykorzystania pompy ssącej to wtedy jest wymagane jest aby była ona zamknięta pod szczelną pokrywą.

2. Studnie głębinowe

Tego rodzaju studnie zawierają atestowane rury i plastikowe filtry, a w odwiercie znajduje się pompa głębinowa która musi być cały czas zanurzona pod wodą. Otwór tych studni ma większą średnicę od studni abisyńskich ponieważ w środku odwiertu jest usytuowana pompa głębinowa. Jeżeli zdecydujemy się na taką studnie to możemy być pewni że uzyskamy większą wydajność niż w przypadku studni abisyńskich.

3. Studnie Abisyńskie

Jest to stożkowa rura z filtrem którą umieszcza się w ziemi poprzez wbijanie jej w głąb gleby lub wkręcanie do poziomu warstwy wodonośnej. Wodę czerpie się z niej poprzez pompowanie dźwignią ręczną sprzężoną z zespołem tłokowym który powoduje ruch w górę słupa wody. Zakres działania takiej studni nie jest duży, umożliwia czerpanie wody gruntowej znajdującej się maksymalnie na głębokości ok. 7 metrów.W Polskim prawie miejsce gdzie może zostać wykonana studnia regulują przepisy w których studnia nie może znajdować się bliżej niż:

- 7,5m od od osi rowu przydrożnego
- 5m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
- 15m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od     szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
- 30m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie
- 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie