Technologia

Prawo obowiązujące w Polsce reguluje wszelkie aspekty dotyczące wiercenia studni głębinowych. Warstwa wodonośna gleby znajduje się przeważnie na głębokości ok. 25-80m pod powierzchnią gruntu. Bez zezwolenia można wykonywać studnie maksymalnie o głębokości do 30m których pobór wody jest niższy niż 5 m3 w ciągu doby. Ustawa wymaga także aby 30 dni przed wykonaniem odwiertu zgłosić fakt takiego zamiaru we właściwym Starostwie Powiatowym. Wiercenie studni głębinowej podzielone jest na kilka kroków:Krok 1:

Przed przystąpieniem do odwiertu, zanim na miejsce wyślemy sprzęt są załatwiane przez inwestora wszelkie formalności i pozwolenia(m.in. pozwolenie wodnoprawne) aby odwiert został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następnie przygotowujemy projekt prac geologicznych oraz sporządzamy dokumentację hydrologiczną.

Krok 2:

Tutaj następuje przyjazd sprzętu i wiercenie w miejscu ustalonym przez geologa aż do momentu kiedy wiertło napotka litą skałę.

Krok 3:

Kolejnym krokiem jest wiercenie w litej skale aż do momentu przedostania się do warstwy wodonośnej. Następnie wypłukujemy wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy odwiercie aż do momentu uzyskania wody wolnej od piasku i reszty skałki.

Krok 4:

Zabezpieczamy odwiert oraz montujemy specjalne rury filtracyjne.

Wykonanie studni głębinowej nie jest procesem prostym, składa się na nie szereg czynności w których przydaje się długoletnie doświadczenie w branży które posiadamy i wykonaliśmy już wiele tego typu studni.